Mam już konto

Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji i usług na spersonalizowanej przestrzeni.

Nie mam konta

Nie używasz jeszcze Agrotempo? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci na każdym kroku!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MAS Seeds 

Aktualizacja: 25/11/2019

 

SPIS TREŚCI

 1. Wstęp

Przywiązujemy jak największą wagę do poufności informacji użytkowników. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, które z danych osobowych gromadzi spółka MAÏSADOUR lub jej filie, gdy zachodzi interakcja z użytkownikiem, za pośrednictwem różnych naszych mediów (ekstranet, strony internetowe, itp.) oraz w jaki sposób wykorzystujemy te dane.

MAÏSADOUR jest spółdzielnią rolniczą zarejestrowaną w Rejestrze handlowym i spółek (RCS) w MONT DE MARSAN pod numerem 782 092 290, posiadającą zezwolenie nr 1167, której siedziba znajduje się pod adresem Route de Saint-Sever - 40280 - HAUT-MAUCO (zwaną dalej "Spółką").

MAS SEEDS, spółka zależna grupy Maisadour w branży nasiennej jest spółką akcyjną o kapitale 30 550 000,00 EUR zarejestrowaną w Rejestrze handlowym  i spółek (RCS) w  MONT DE MARSAN pod numerem 423 000 553, z siedzibą pod adresem route de Saint Sever - 40280 HAUT-MAUCO.

W celu optymalizacji usług świadczonych na rzecz członków, klientów i partnerów, użytkowników stron internetowych, zgrupowanych dla celów niniejszej polityki prywatności pod pojęciem „użytkownicy”, spółka MAÏSADOUR zdecydowała się zorganizować poprzez grupę firm, z których każda zajmuje się określoną działalnością.

Dlatego też Spółka i spółki tworzące grupę mogą być zmuszone do dzielenia się danymi niezbędnymi do realizacji ich zadań: reprezentowania, promowania i wspierania użytkowników. Każda ze spółek może zatem posiadać dane zgromadzone przez inną spółkę należącą do grupy. Spółka MAÏSADOUR zapewnia, że wszystkie jej spółki zależne przestrzegają zasad określonych w niniejszej polityce prywatności.

Niekiedy polityka ta jest modyfikowana w celu odzwierciedlenia naszych praktyk i ich zmiany lub w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Datę aktualizacji naszej polityki wskazano na początku niniejszego dokumentu.

 

 1. Gromadzone dane osobowe

Spółka gromadzi dane niezbędne do realizacji swoich zadań i w związku z powyższym prosi użytkowników o podanie następujących informacji:

 

 • Tytuł (Pan/Pani), nazwisko i imię
 • Adres  pocztowy
 • Adres IP
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Geolokalizacja
 • Używana przeglądarka
 • Dostawca usługi dostępu
 • Wymiary ekranu
 • Typ urządzenia
 • Dane socjodemograficzne

Spółka gromadzi i przetwarza dane dostarczane przez użytkowników w ramach interakcji z nimi oraz poprzez produkty i usługi oferowane w następujących sytuacjach:

 • Rejestracja dotycząca usług rolno-cyfrowych,
 • Przy okazji prośby o kontakt,
 • Relacja umowna.

 

 1. Wykorzystanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w kontekście działalności Spółki i jej spółek zależnych. Dane są zbierane w celu zapewnienia usług dostosowanych do potrzeb użytkowników. W szczególności, wykorzystujemy dane do:

 • zarządzania umowami,
 • zarządzania kontem abonenta,
 • personalizacji zawartości strony i informacji adresowanych do użytkownika,
 • personalizacji ofert,
 • prowadzenia działalności doradczej,
 • wykonywania zadań związanych z działalnością zawodową,
 • pomiaru liczby odwiedzin na stronie internetowej,
 • tworzenia statystyk do celów pomiaru oglądalności i badań marketingowych.

 

 1. Powody, dla których udostępniamy dane osobowe użytkowników

W przypadku przetwarzania w celach komercyjnych, wymagana będzie zgoda użytkownika. Jednakże Spółka i spółki tworzące grupę mogą być zmuszone do dzielenia się danymi niezbędnymi do realizacji swoich zadań. 

Za zgodą użytkownika możemy udostępniać dotyczące go dane niezbędne do osiągnięcia celu określonego w powyższym akapicie, które wiążą się z komunikacją:

 • ze wszystkimi spółkami zależnymi;
 • z usługodawcami pracującymi w naszym imieniu i na nasz rachunek;
 • w przypadku, gdy wymaga tego prawo lub w celu udzielenia odpowiedzi w toku postępowania sądowego.

W przypadku udostępniania danych klienta, za wyjątkiem wyżej wymienionych przypadków, będzie wymagana zgoda klienta.

 

 1. Pliki cookie i podobne technologie

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych, pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę komputera, tabletu lub smartfona pozwalające na przechowywanie danych użytkownika w celu ułatwienia nawigacji i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji.
 

Używamy plików cookie, aby:

 • zapewnić użytkownikowi reklamę skupioną na jego zainteresowaniach,
 • walczyć z oszustwami,
 • analizować wydajność naszych produktów i usług,
 • ustalać statystyki i ilość odwiedzin oraz wykorzystanie różnych elementów naszych usług,
 • dostosować prezentację naszej strony internetowej do używanego terminala.

Podczas przeglądania strony internetowej użytkownik zostanie poinformowany o obecności plików cookie i ich przeznaczeniu. Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody z możliwością ewentualnej odmowy. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby ograniczyć korzystanie z plików cookie i wycofać swoją zgodę poprzez usunięcie lub zablokowanie plików cookie.

Jednak w przypadku wyłączenia plików cookie, korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może stać się niemożliwe.

Pliki cookie niezbędne do świadczenia usługi wyraźnie zamówionej przez użytkownika są zwolnione z obowiązku uzyskania takiej zgody. W uzasadnionym interesie Spółki, ale nie ignorując praw użytkownika, używamy plików cookie do pomiaru oglądalności i celów statystycznych (Google Analytics).

Pliki cookie są ważne maksymalnie przez 13 miesięcy. Użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody po upływie wskazanego okresu na wyświetlonym bannerze informacyjnym. W przypadku braku informacji pamięć podręczna przeglądarki zostanie wyczyszczona.

Jeśli urządzenie jest używane przez więcej niż jedną osobę lub posiada więcej niż jedną używaną przeglądarkę internetową, ustawienia dotyczące plików cookie mogą nie być brane pod uwagę w sposób ciągły. Jeśli użytkownik korzysta z różnych terminali w celu uzyskania dostępu do naszej aplikacji (smartfon, tablet, komputer, itp.), należy ustawić preferencje na każdym z nich.

 

 1. Przechowywanie danych

Powierzone nam dane są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług i doradztwa oraz do wypełnienia powierzonych nam obowiązków. Są one również przechowywane przez czas trwania naszych zobowiązań prawnych i realizacji wiążącej nas umowy. Są przechowywane, przetwarzane i przekazywane wyłącznie na terytorium Francji.

Niektórzy z odbiorców danych użytkownika mogą znajdować się poza Unią Europejską. Podjęto niezbędne działania gwarantujące wystarczający poziom ochrony informacji użytkownika, kraju lub krajów będącego odbiorcą, oferującego/oferujących odpowiedni poziom ochrony na mocy decyzji Komisji Europejskiej lub przeniesienia regulowanego przez standardowe klauzule ochronne przyjęte przez CNIL (Krajowa Komisja Informatyki i Swobód).

 

 1. Bezpieczeństwo danych

Firma dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane użytkownika. Chronimy dane użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zapewniamy również, że podwykonawcy, którzy działają w naszym imieniu, mają taki sam poziom wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych użytkownika.

 

 1. Jak skorzystać z przysługujących praw?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 roku i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, każda osoba fizyczna ma prawo do korzystania z przysługującego jej prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu i usunięcia w odniesieniu do przetwarzania jej danych oraz możliwości przenoszenia danych od dnia 25 maja 2018 roku.

Aby skorzystać z przysługujących praw, skontaktuj się z nami w jeden z poniższych sposobów:

MAS Seeds SA

Service Marketing – Protection des données

Route de Saint-Sever

40280 – HAUT-MAUCO (FRANCJA)

W celu szybszego rozpatrzenia wniosku, prosimy o dołączenie do niego kserokopii podpisanego dowodu tożsamości.

 

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia skargi do właściwych organów kontroli i nadzoru:www.cnil.fr ou CNIL- 3 Place de Fontenoy, 75007 PARIS FRANCJA.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Maїsadour Polska Sp. z o.o. (dalej: my)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: (Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań)
 • przez e-mail: (masseeds.pl@maisadour.com)
 • telefonicznie: (+48 61 879 83 06)

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań)
 • przez e-mail: (masseeds.pl@maisadour.com)
 • telefonicznie: (+48 61 879 83 06 )

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

 1. Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu:         
 • zawarcie i realizacja umowy (np. Formularz Kontaktowy),
 • realizacja procesu rekrutacji – Formularz Aplikacyjny „Praca”,
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,
 • wyrażenie opinii o produkcie.

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), datę urodzenia (występuje przy formularzu aplikacyjnym praca), a także areał prowadzonego gospodarstwa.

 1. Na podstawie:
 • dobrowolnego podania danych w celu zawarcia i podpisania umowy;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dbaniu o wizerunek oraz na informowaniu naszych klientów o aktualnej ofercie i świadczonych usługach;
 • naszego prawnie uzasadnionego interes polegającego na obronie swoich interesów gospodarczych.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub okres potrzebny na realizację celów wskazanych powyżej. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Ciebie.

4.    Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

•     dostawcom usług IT;

•     firmom z którymi współpracujemy w działalności ubezpieczeniowej; finansowej; obsługi newslettera; strony www; sprzedaży naszych produktów; oferowania naszych usług;

•     firmom kurierskim i spedycyjnym,

•     biurom rachunkowym,

•     kancelariom prawniczym.

Firmy te muszą mieć dostęp do danych , aby wykonać powierzone im przez nas obowiązki.

Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Dodatkowo dane mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym.

 

5.    Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

a)    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b)   prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c)    prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d)   prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e)   prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

 

Pamiętaj też, że masz:

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

POLITYKA COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy, ankiet (opinii), komentarzy.
 • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.