Mam już konto

Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji i usług na spersonalizowanej przestrzeni.

Nie mam konta

Nie używasz jeszcze Agrotempo? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci na każdym kroku!

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Maїsadour Polska Sp. z o.o. (dalej: my)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: (Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań)
 • przez e-mail: (masseeds.pl@maisadour.com)
 • telefonicznie: (+48 61 879 83 06)

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań)
 • przez e-mail: (masseeds.pl@maisadour.com)
 • telefonicznie: (+48 61 879 83 06 )

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

 1. Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu:         
 • zawarcie i realizacja umowy (np. Formularz Kontaktowy),
 • realizacja procesu rekrutacji – Formularz Aplikacyjny „Praca”,
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,
 • wyrażenie opinii o produkcie.

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), datę urodzenia (występuje przy formularzu aplikacyjnym praca), a także areał prowadzonego gospodarstwa.

 1. Na podstawie:
 • dobrowolnego podania danych w celu zawarcia i podpisania umowy;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dbaniu o wizerunek oraz na informowaniu naszych klientów o aktualnej ofercie i świadczonych usługach;
 • naszego prawnie uzasadnionego interes polegającego na obronie swoich interesów gospodarczych.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub okres potrzebny na realizację celów wskazanych powyżej. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Ciebie.

4.    Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

•     dostawcom usług IT;

•     firmom z którymi współpracujemy w działalności ubezpieczeniowej; finansowej; obsługi newslettera; strony www; sprzedaży naszych produktów; oferowania naszych usług;

•     firmom kurierskim i spedycyjnym,

•     biurom rachunkowym,

•     kancelariom prawniczym.

Firmy te muszą mieć dostęp do danych , aby wykonać powierzone im przez nas obowiązki.

Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Dodatkowo dane mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym.

 

5.    Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

a)    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b)   prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c)    prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d)   prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e)   prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

 

Pamiętaj też, że masz:

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

POLITYKA COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy, ankiet (opinii), komentarzy.
 • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.